Copyright

Alle ved hvad copyright betyder, bortset fra når de selv overtræder copyright loven ved at kopiere andres arbejde, for derefter at glemme hvad plagiering eller overtrædelse af copyright egentlig betyder…

Dette er noget som vi ønsker at undgå, og du kan derfor læne dig tilbage og slappe af. Giv dig tid til at læse følgende forklaring af de vigtigste punkter når det kommer til copyright. Lad os være helt ærlige, når folk først hører om Stuvia, er den første ting de spørger om: er det lovligt? Og hvad med copyright?

Stuvia er et værktøj som hjælper studerende med at tænke mere kreativt og klart. Vi mener at deling af studiemateriale er den bedste måde for at opnå dette. På denne måde kan folk lære fra hinanden, dele dokumenter og på længere sigt blive bedre studerende. Desuden er skoler nu tvunget til at innovere med nye opgaver, eksamener og casestudies da dokumenter nemt deles på nettet.

Stuvia handler frem for alt om deling af viden, et åbent samarbejde mellem studerende, og det er vigtigt, at det forbliver sådan. Hvis du er forvirret omkring copyright lovene og plagiering, fortsæt da venligst med at læse.
Copyright
Når du fremstiller noget nyt, gør copyright sig gældende. Copyright forsikrer dig om, at dette er dit arbejde, så ingen kan bare kopiere det. Kun du beslutter om dit arbejde skal deles, og dette beskytter dig mod krænkelse af dit materiale. Husk på, at netop på grund af copyright, kan folk blive ved med at arbejde kreativt og innovativt.

Sektion 1, i overensstemmelse med Britisk Copyright, akt om Designs og Patenter i 1988, er copyright gældende som følger:

(1) Copyright er en besiddelsesrettighed som gør sig gældende i henhold til følgende arbejdsbeskrivelser (a) originalt litteratur, dramatisk, musikalsk eller artistiske værker, (b) lydoptagelser, film, og (c) typografiske tilrettelæggelser i offentliggjorte udgaver.


Fra det øjeblik hvor du har skrevet eller bygget noget unikt, har du som ophavsmand automatisk copyright til denne fremstilling. Denne copyright behøver dog ikke at forblive i ophavsmandens hænder. Det kan være at ophavsmanden beslutter sig for at sælge rettighederne for dette værk til en anden, eller fremstiller noget andet for en virksomhed. Det kan også ske at ophavsmanden dør, hvilket betyder at copyrighten gives videre til ophavsmandens arving. Fra dette øjeblik, er de den nye besidder af copyrighten.

Betegnelsen copyright kan også betragtes som to forskellige sub-rettigheder: rettigheden til at udgive og offentliggøre det fremstillede værk og rettigheden til at uddele det fremstillede værk. Disse rettigheder sikrer, at ingen blot kan udgive eller distribuere andres arbejde. Kun folk med tilladelse kan udgive eller uddele ophavsmandens værk.

Sektion 29, i overensstemmelse med Britisk Copyright, akt om Designs og Patenter i 1988, er copyright gældende som følger:

(2) Deling af udgivende værker med hensigt af studie eller forskningsmæssige grunde, krænker ikke copyright lovene i dette tilfælde.


For folk som bruger Stuvia, betyder dette, at du kun har lov til at uploade studiemateriale, hvis du er ophavsmanden af disse dokumenter. Når du uploader et dokument, besidder du alle rettighederne til disse dokumenter. De som uploader deres studiemateriale forbliver altid ophavsmanden og vil aldrig – ved at bruge Stuvia – miste deres rettigheder. De kan modificere, slette, dele deres dokumenter gratis eller vælge at sælge dem. Bemærk venligst at ved at sælge dokumenterne, betyder det ikke, at de også sælger deres copyright. Køberen har altså kun tilladelse til at bruge dokumenterne til personligt brug, og Stuvia er ikke ansvarlig for dokumenterne som bliver delt via Platformen.
Plagiering
Så snart du kopierer noget fra en anden person uden at referere til det originale dokument, kan dette betragtes som plagiering. Plagiering er også kendt som bedrageri, og er yderst ulovligt.

Hvis du uploader dokumenter på Stuvia som er baseret på værker som hører ind under en copyright lov, vær da sikker på at du angiver dette i dit dokument. Du må både give referencer eller citere, så længe du beskriver hvor du fik materialet fra, og hvem forfatteren er. Derudover vil et resume af en bog eller en videnskabelig artikel ikke forårsage nogle problemer, så længe at resuméet er dit ’eget arbejde’. Dette betyder: arbejdet skal være skrevet med dine egne ord, og med dine citater. At definere betegnelsen ”eget arbejde” kan være vanskeligt, da der ikke findes en fin linje der beskriver hvad der er dit arbejde, og hvad der tilhører en anden. Loven forsyner os heller ikke med en sådan linje, hvilket betyder, at vi ikke kan udbyde direkte regler som skal følge – men vi ser gerne, at du bærer 80-20 reglen i sinde. Med andre ord bør du være sikker på at 80% af dit arbejde er dit eget, og maks 20% tilhører en anden ophavsmand (som du selvfølgelig stadigvæk refererer til). Vær blot sikker på, at der ikke kan opstå nogle former for tvivl i dit materiale, og så vil der ikke være noget problem!

Bemærk venligst at under ingen omstændigheder må du downloade arbejde eller værker fundet på Stuvia for derefter at indsende det som dit eget eller bruge det på dit uddannelsessted. Dette er plagiering, og kan forvolde stor skade på dit akademiske ry, og går imod alt, hvad Stuvia står inde for.
×